Procesy HR
w firmach w Polsce

Pobierz e-book!

Rola HR Business Partnera w organizacjach

Raport na podstawie badań
przeprowadzonych przez Macrologic i Antal

Z raportu dowiesz się m.in.:

jakie obszary zarządzania kapitałem ludzkim są obecnie priorytetowe według osób kierujących działami HR

jak poprawić komunikację z biznesem

jak przygotować się do roli HR Business Partnera

jakie są silne i słabe strony organizacji

więcej

Rolą HR Business Partnera jest przede wszystkim kreowanie i wprowadzanie w firmie zmian,które są odpowiedzią na konkretne oczekiwania biznesowe organizacji. Jednak, aby odpowiedzi te były rzeczowe, a proponowane rozwiązania optymalne, trzeba najpierw posiadać wystarczającą ilość informacji i danych z obszaru, który zamierzamy usprawniać. Z badania wynika, że na osiem wybranych kluczowych procesów, będących przedmiotem zainteresowania większości HR Business Partnerów, średnio aż co czwarta firma nie mierzy żadnego z tych obszarów. To niepokojące statystyki, które wskazują na istotną słabość w określaniu zarówno potrzeb, jaki nakładów niezbędnych do podnoszenia efektywności wybranych procesów..."

Dyrektor Sprzedaży Macrologic

Dyrektor Ds. Jakości
i Rozwoju Kadr
Macrologic

Anna Andraszek

Monika Grabowska

Analizując bardziej szczegółowo wyniki badania, możemy dostrzec, że proces zarządzania czasem pracy został wskazany przez ponad 80% ankietowanych jako ważny lub bardzo ważny dla ich organizacji, jednak aż 40% firm nie prowadzi pomiarów jego efektywności. Oznacza to, zatem dużą lukę informacyjną — firmy nie mają wiedzy na temat tego, jakie wartościowe biznesowo informacje tracą, nie mierząc efektywności tego procesu.Pozyskanie dobrych jakościowo danych, które umożliwią rzetelne analizy, jest pierwszym krokiem do planowania skutecznych projektów podnoszących efektywność organizacji….”

Agnieszka Wójcik

Market Research Manager
Antal

O nas